Obvestila

POSEBNO OBVESTILO

____________________________________

Spoštovane golfistke in golfisti!

 

Zaradi odtujitve večjih količin vadbenih žogic, vas prosimo da se dosledno upošteva golfska etika na našem vadbišču in igrišču.

1. Hoja po vadbenem poligonu izven označenega prostora ( med obema vrvicama) ni dovoljena

2. Pobiranje in odnašanje vadbenih žogic s travnate površine je prepovedano

3. Vadba s svojimi žogicami ni dovoljena

4. Igranje z vadbenimi žogicami ni dovoljeno

Arhiv